top of page

VACATURES

Leerkracht_VAC

LEERKRACHT
GROEP 8

Algemene informatie

De Oranje-Dijkschool verzorgt al 30 jaar Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs aan meertalige kinderen in Barcelona en omgeving. De nadruk ligt naast het ontwikkelen van de verschillende taalvaardigheden, vooral op het vergroten van het plezier en het zelfvertrouwen in het gebruik van de Nederlandse taal en de vorming van de Nederlandse of Vlaamse identiteit.

 

Vacatures

Voor onze locaties in Gavà en Sant Cugat zijn wij voor schooljaar 2023 - 2024 op zoek naar een bevoegde leerkracht voor groep 8 / 6e leerjaar en een docent Nederlands voor een combinatiegroep in het voortgezet onderwijs (4 tot 10 uur per week - start 9 of 11 september).

Heb je (nog) geen lesbevoegdheid, maar wel ruime ervaring in het geven van NT2? Wij horen ook dan graag van je!

 

Functie

Naast het voorbereiden en evalueren van de lessen (Staal, Nieuwsbegrip, De Schoolschrijver, afname toetsen, materiaal op maat), draag je zorg voor een positieve en veilige leeromgeving en speel je in op didactische behoeften. Twee keer per jaar schrijf je rapporten over de leerresultaten van je leerlingen en stel je je beschikbaar voor (online) oudergesprekken. Ook lever je een bijdrage aan het waarborgen van de onderwijskwaliteit, de afstemming van het onderwijsprogramma en projecten en neem je deel aan vergaderingen en bijscholingen.

 

Sollicitatie

Heb je interesse, wil je meer informatie, heb je vragen of wil je direct solliciteren? Neem dan contact op met de schoolleider Marijn van Kalken op marijn@oranjedijkschool.com of bel naar +34 660 178 675.  Neem ook vast een kijkje in onze schoolgids. Sluitingsdatum 15 juli. Wij kijken uit naar je reactie!

 

Let op

Alleen kandidaten die in Barcelona of nabije omgeving wonen en in het bezit zijn van een N.I.E. kunnen solliciteren.

Bestuur_VAC

BESTUUR

Het bestuur van de Oranje-Dijkschool is op zoek naar een algemeen bestuurslid die het team wil komen versterken.

De belangrijkste taken van het bestuur zijn de volgende:

  • ontwikkelen en uitdragen van de missie en visie van de school;

  • uitzetten en bewaken van de grote lijnen in de bedrijfsvoering;

  • definiëren en bereiken van de lange- en korte termijn doelstellingenvan de school, ism de schoolleider en het onderwijsteam;

  • onderhouden van regelmatig contact met de schoolleider en het onderwijsteam;

  • voeren van een verantwoord en transparant financieel beleid;

  • nemen van managementbeslissingen, ism de schoolleider, over bv het onderwijsbeleid en -team, de leslocaties en de financiën van de school;

  • zorgdragen voor de huurcontracten van de leslocaties;

  • meewerken aan de vierjaarlijkse Onderwijsinspectie;

  • zorgdragen voor de digitale infrastructuur van de school, waaronder de website, domeinnaam en email adressen;

  • uitvoeren van ad-hoc taken en projecten die worden afgesproken in de vergaderingen.

Het bestuur en de schoolleider komen elke vier à zes weken bij elkaar om de voortgang en openstaande acties met betrekking tot de school te bespreken.

 

We hopen dat iemand ons gezellige team wil komen versterken en een steentje wil bijdragen aan het goede functioneren en de toekomst van de Oranje-Dijkschool!

Mocht je vragen hebben mbt de functie, neem dan gerust contact op met

Koert Grever

koert.grever@gmail.com

Oudercommissie_VAC

OUDER
COMMISSIE

De Oranje-Dijkschool heeft twee oudercommissies, één voor de locatie in Gavà en één voor de locatie in Sant Cugat. De oudercommissies verzorgen ieder jaar de vieringen van het Sinterklaasfeest, het Paasfeest en de jaarafsluiting. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Barcelona wordt er ook ieder jaar een Koningsdagfeest georganiseerd met oud-Hollandse spelletje en een vrijmarkt voor de kinderen. Daarnaast kunnen ouders bij de oudercommissie terecht voor het inbrengen van ideeën en voor het organiseren van activiteiten (bijvoorbeeld een speelmiddag).

Heb je interesse om deel uit te maken van éën van beide oudercommissies?

 

Neem dan contact op met de schoolleider Marijn van Kalken:

Marijn van Kalken (schoolleider)

Tel: +34 660 178 675

Email: Marijn@oranjedijkschool.com

bottom of page