top of page

VACATURES

Bestuur_VAC

BESTUUR

Het bestuur van de Oranje-Dijkschool is op zoek naar een algemeen bestuurslid die het team wil komen versterken.

De belangrijkste taken van het bestuur zijn de volgende:

  • ontwikkelen en uitdragen van de missie en visie van de school;

  • uitzetten en bewaken van de grote lijnen in de bedrijfsvoering;

  • definiëren en bereiken van de lange- en korte termijn doelstellingenvan de school, ism de schoolleider en het onderwijsteam;

  • onderhouden van regelmatig contact met de schoolleider en het onderwijsteam;

  • voeren van een verantwoord en transparant financieel beleid;

  • nemen van managementbeslissingen, ism de schoolleider, over bv het onderwijsbeleid en -team, de leslocaties en de financiën van de school;

  • zorgdragen voor de huurcontracten van de leslocaties;

  • meewerken aan de vierjaarlijkse Onderwijsinspectie;

  • zorgdragen voor de digitale infrastructuur van de school, waaronder de website, domeinnaam en email adressen;

  • uitvoeren van ad-hoc taken en projecten die worden afgesproken in de vergaderingen.

Het bestuur en de schoolleider komen elke vier à zes weken bij elkaar om de voortgang en openstaande acties met betrekking tot de school te bespreken.

 

We hopen dat iemand ons gezellige team wil komen versterken en een steentje wil bijdragen aan het goede functioneren en de toekomst van de Oranje-Dijkschool!

Mocht je vragen hebben mbt de functie, neem dan gerust contact op met

Anneloes Raes

anneloesraes@hotmail.com

of

Koert Grever

koert.grever@gmail.com

Oudercommissie_VAC

OUDER

COMMISSIE

De Oranje-Dijkschool heeft twee oudercommissies, één voor de locatie in Gavà en één voor de locatie in Sant Cugat. De oudercommissies verzorgen ieder jaar de vieringen van het Sinterklaasfeest, het Paasfeest en de jaarafsluiting. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Barcelona wordt er ook ieder jaar een Koningsdagfeest georganiseerd met oud-Hollandse spelletje en een vrijmarkt voor de kinderen. Daarnaast kunnen ouders bij de oudercommissie terecht voor het inbrengen van ideeën en voor het organiseren van activiteiten (bijvoorbeeld een speelmiddag).

Heb je interesse om deel uit te maken van éën van beide oudercommissies?

 

Neem dan contact op met de schoolleider Marijn van Kalken:

Marijn van Kalken (schoolleider)

Tel: +34 660 178 675

Email: Marijn@oranjedijkschool.com

bottom of page