top of page

ONZE SCHOOL

MISSIE

EN 

VISIE

Missie

De Oranje-Dijkschool staat voor kwaliteit en differentiatie. Dit betekent dat het lesaanbod zoveel mogelijk is aangepast op het niveau van elke leerling. Tijdens de les worden er diverse en actieve werkvormen gebruikt. Bij onze school is betrokkenheid van de ouder(s) erg belangrijk. De ouders zijn onmisbaar bij het actief aanbieden van de Nederlandse taal en ze hebben een belangrijke rol bij het begeleiden van hun kind bij het huiswerk.

Visie

De Oranje-Dijkschool gelooft in het belang van de ontwikkeling van de Nederlandse en Vlaamse identiteit van de leerling. Conform de eisen van de onderwijsinspectie wordt er op een passend niveau taal- en cultuuronderwijs aangeboden. Dit biedt de leerling een goede aansluiting op het Nederlandse en/ of Vlaamse onderwijssysteem.

Doelgroep

De Oranje-Dijkschool biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar (daarbij uitgaande van de teldatum 1 oktober) die het Nederlands als tweede of eerste taal beheersen. Thuis wordt er consequent Nederlands gesproken met de Nederlandstalige ouder(s).

Logo_OranjeDijkschool.jpg

NTC

ONDERWIJS

De Oranje-Dijkschool valt onder de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur, die al sinds 1992 naschools onderwijs in de Nederlandse taal verzorgt in de omgeving van Barcelona. Het NTC-onderwijs, Nederlands Taal-

en Cultuuronderwijs, wordt aangeboden aan kinderen die woonachtig zijn in het buitenland. De doelstelling is om kinderen tussen de 4 en 18 jaar de mogelijkheid te bieden zich voor te bereiden op een eventuele terugkeer naar het onderwijs in Nederland of België. We streven naar een zo hoog mogelijk niveau, zowel mondeling als schriftelijk.

Het NTC-onderwijs kan na het doorlopen van het programma voor het voortgezet onderwijs, worden afgesloten met het behalen van één of meerdere erkende certificaten. Wij zijn officieel bevoegd tot het afnemen van het CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal).

 

Er zijn voor het schooljaar 2020-2021 meer dan 150 leerlingen ingeschreven, verdeeld over twee locaties; Gavà waar op zaterdagochtend les wordt gegeven en Sant Cugat del Vallès waar op maandagmiddag de lessen plaatsvinden. 

CNaVT-taal-unie.jpg
NTC

ONDERWIJS

INSPECTIE

De Oranje-Dijkschool staat onder toezicht van de Nederlandse Inspectie van Onderwijs. De Onderwijsinspectie houdt, net als in Nederland, toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Onze school moet voldoen aan de eisen die er worden gesteld.

 

Voor meer informatie:

Inspectie van het Onderwijs Afdeling Buitenland

Postbus 88

5000AB Tilburg

Nederland

 

Email:  buitenland@onderwijsinspectie.nl

Website:  www.onderwijsinspectie.nl

ministerie.png
boeken.jpg

STICHTING

NOB

De Oranje-Dijkschool is geaccrediteerd door het NOB: Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Deze stichting verbindt en vertegenwoordigt sinds 1980 het Nederlands onderwijs in het buitenland. Dit doet ze onder andere door op vindingrijke wijze kennis te delen, leraren, schoolleiders en besturen te professionaliseren en continuïteit te waarborgen. De Nederlandse onderwijsinspectie houdt, net als in Nederland, toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

 

Onze school wordt ondersteund door het NOB: zo maken wij gebruik van de kennis en expertise van de onderwijsadviseurs van het NOB en van de tools en meetinstrumenten die het NOB ter beschikking stelt. Daarnaast neemt de schoolleider en een aantal docenten deel aan de jaarlijkse bijscholing die het NOB organiseert.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor ouders met Nederlandse kinderen in het buitenland? Meldt u zich dan via de website van de NOB aan voor hun nieuwsbrief die 4 x per jaar verschijnt.

Voor meer informatie:
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
Parkweg 20 a
2271 AJ Voorburg (Nederland)

 

Email: info@stichtingnob.nl
Website: www.stichtingnob.nl

NOB.jpg
NOB.png
bottom of page