top of page

VOOR OUDERS

OUDERS

ALGEMEEN

De school streeft naar een goede samenwerking met de ouders. Naast de informatie die op de website te vinden is, verschijnt er jaarlijks de schoolgids en worden er regelmatig informatie emails verstuurd.

 

Er wordt van de Nederlandstalige ouder verwacht dat deze dagelijks Nederlands spreekt  met zijn kind. Daarnaast dient het kind op zo veel mogelijk manieren gestimuleerd te worden om zijn woordenschat uit te breiden. De school biedt hiertoe ter ondersteuning materiaal, zoals boeken, spelletjes, video links en andere ondersteunde informatie.

 

Daarnaast organiseert de school ieder schooljaar, tijdens een reguliere lesdag, een open dag. Dit houdt in dat de ouders mee kunnen kijken in de klas van hun kinderen en kunnen zien waar de kinderen gedurende de lessen mee bezig zijn. Na de les bestaat de mogelijkheid om de leerkrachten algemene vragen te stellen.

Er wordt in alle groepen huiswerk gegeven. De ouders worden hierover per mail door de leerkracht op de hoogte gehouden, zodat ze hier thuis op kunnen inspelen.

De richtlijn van het NOB en vanuit de school is dat er gemiddeld een uur per week aan huiswerk wordt besteed.

Aanmelden

AAN

MELDEN

De Oranje-Dijkschool biedt onderwijs aan leerlingen die het Nederlands als eerste of tweede taal beheersen. Dit betekent dat er thuis door in ieder geval één ouder consequent Nederlands wordt gesproken. Leerlingen dienen over een redelijke tot goede Nederlandse spreek- en luistervaardigheid te beschikken. Een leerling wordt toegelaten na het behalen van een voldoende score voor een instap- of niveautoets.

Kleuters kunnen niet worden voorbereid op de instaptoets omdat hiermee de passieve woordenschat en de fase van taalontwikkeling wordt gemeten. Indien het Nederlands thuis een actieve taal is, vormt de toets vaak geen enkele belemmering. Natuurlijk kan u uw kind wel uitleggen wat het tijdens de toets moet doen. De kosten bedragen € 15,-

Regelmatig ontvangt de school verzoeken voor het inschrijven van oudere leerlingen. Indien er ruimte is in de hogere groepen dan is plaatsing mogelijk. De toekomstige leerling zal moeten voldoen aan het niveau van de betreffende groep. Voor iedere groep is er een passende instroomprocedure die is vastgelegd in het beleid van de school. Voor het voortgezet onderwijs is de maximale leeftijd voor instroom 18 jaar. De leerling dient deze leeftijd te bereiken na 1 oktober van het betreffende schooljaar. De kosten voor deze toets bedragen € 15,-.

 

Om de groepssamenstelling zo min mogelijk te verstoren, zijn er twee instroommomenten per jaar: in september of januari. In augustus of december ontvangen de kinderen die op de wachtlijst staan een uitnodiging tot het maken van de toets. Kinderen kunnen het gehele jaar door aangemeld worden voor deelname. Broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen krijgen voorrang bij plaatsing; zij moeten echter worden aangemeld als zij 3 jaar oud zijn.

 

Voor de aanmelding van uw kind, kunt u contact opnemen met de schoolleider van de Oranje-Dijkschool, Marijn van Kalken, via

marijn@oranjedijkschool.com of +34 660 178 675.

Lesgeld

LES

GELD

Het lesgeld voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt voor de lessen voor

locatie Castelldefels - Escola Lluis Vives (ELV): € 690,- per leerling per schooljaar,

voor locatie Sant Cugat -Escola Thau (SC): € 640,- per leerling per schooljaar en

voor locatie Barcelona - Peekaboo (PaB): € 640,- per leerling per schooljaar.

Bij een tweede of derde kind op school geldt er een kortingsregeling van 10%. Leerlingen die in januari instromen, betalen een evenredig gedeelte van het schoolgeld. Zij ontvangen echter geen korting in het geval van reeds schoolgaande broertjes of zusjes.


Uiterste eerste betaaltermijn: 15 oktober 2023.
Uiterste tweede betaaltermijn: 15 februari 2024

Oudercommissie

OUDER

COMMISSIE

De Oranje-Dijkschool heeft twee oudercommissies, één voor de locatie in Gavà en één voor de locatie in Sant Cugat. De oudercommissies verzorgen ieder jaar de vieringen van het Sinterklaasfeest, het Paasfeest en de jaarafsluiting. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Barcelona wordt er ook ieder jaar een Koningsdagfeest georganiseerd met oud-Hollandse spelletje en een vrijmarkt voor de kinderen. Daarnaast kunnen ouders bij de oudercommissie terecht voor het inbrengen van ideeën en voor het organiseren van activiteiten (bijvoorbeeld een speelmiddag).​

 

Heb je interesse om deel uit te maken van éën van beide oudercommissies?

Neem dan contact op met de schoolleider Marijn van Kalken

 marijn@oranjedijkschool.com of +34 660 178 675.

bottom of page