top of page

LESINHOUD

HET

BASIS

ONDERWIJS

De groepen zijn zodanig samengesteld dat kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar in een groep zitten. Daarnaast is het taalniveau een criterium voor plaatsing in een bepaalde groep.

In de kleutergroepen worden begrippen en nieuwe woorden aangeleerd aan de hand van thema' s die de kinderen aanspreken. We werken spelenderwijs aan het vergroten van de woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid. Terugkerende activiteiten zijn: vertellen, luisteren, zingen, spelletjes doen en het maken van werkbladen. In groep 3 ligt de nadruk op de beginnende geletterdheid en maken we een start met het leesproces. De Nederlandse klanken krijgen speciale aandacht.

In groep 4 werken we verder aan het technisch lezen. Nu kunnen de kinderen zelf verhaaltjes lezen en eenvoudige teksten schrijven. We starten met de taalmethode waarin ook de andere taalaspecten aan bod komen, zoals: technisch lezen,begrijpend lezen, woordenschat, stellen en taalbeschouwing. In deze periode is het belangrijk dat de kinderen plezier krijgen in het lezen van boeken, zodat de woordenschat nog meer wordt verbreed en verdiept.

 

In de daaropvolgende groepen (groep 5 t/m groep 8) wordt verder gebouwd aan de taalontwikkeling, zowel schriftelijk als mondeling. Zelf boeken lezen, teksten schrijven, spelenderwijs oefenen met spreekwoorden en gezegden zijn belangrijke activiteiten in deze groep. De werkwoordspelling, die in het Nederlands heel lastig is, wordt natuurlijk niet vergeten.

HET 

VOORTGEZET

ONDERWIJS

Staalkopie.jpg

De taalactiviteiten in deze groep zijn gericht op het gebruik van het Nederlands in praktijk, zoals het schrijven van verschillende soorten teksten, het verbeteren van mondelinge taalvaardigheid en het aanleggen van een (jeugd) literatuur dossier.


Het Voortgezet Onderwijs kan afgerond worden met het behalen van één of meerdere van de onderstaande certificaten.

  • Maatschappelijk informeel - A2

  • Maatschappelijk formeel - B1

  • Educatief Startbekwaam - B2

 

Deze certificaten zijn opgesteld door het instituut CNaVT, Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. Dit instituut voorziet examens Nederlands voor studenten over de hele wereld, die een internationaal erkend certificaat van hun taalvaardigheid
Nederlands willen behalen. Het is een project van de Nederlandse Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven).

SCHOOLGIDS

Schoolgids

De schoolgids is bedoeld om bestaande, nieuwe en geïnteresseerde ouders te informeren over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op onze school.

De gids geeft ondermeer aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Daarnaast vindt u veel praktische informatie.

SCHOOL
GIDS
2023
2024

JAARKALENDERS

Jaarkalenders

CASTELLDEFELS

Jaarkalender_Cast.png

SANT CUGAT

Jaarkalender_SC.png

BARCELONA

Jaarkalender_BCN.png
bottom of page